İnci
 

O z a n  İ n c i

 

 Fotoğraf: Bekir Karadeniz

 

 

 

 

Ozan İnci

1973 yılında Duisburg’da (Almanya) doğdu. Asıl adı Şükran Gürçay’dır. İlk ve ortaöğrenimini Duisburg’da tamamladı.

Küçük yaşlarda şiirle ve türkülerle ilgilenmeye başladı. İlk şiirlerini yaklaşık 12 yaşında yazdı. Bu dönemden itibaren halk müziği gruplarına devam ederek ve halk oyunları ekiplerinde çalışarak kendini geliştirdi. 15 yaşından itibaren de meslek lisesindeki eğitimi sırasında halk oyunları öğretmeye başladı. Aynı dönemde bağlama dersleri de aldı.

Okuduğu kitaplar ve karşılaştığı birçok başka şair ve aşık aracılığıyla kendini geliştiren Ozan İnci’ye mahlası da Orhan Bahçıvan tarafından verildi.

Ozan İnci folklora ilişkin çalışmaları dışında resimle ilgilendi. Bu bağlamda birçok kursa katıldı ve değişik ressamlardan ders aldı. Bir dönem yaptığı tabloları satarak yaşamını sürdürmeye çalıştı.

Ozan İnci’nin birçok şiiri değişik sanatçılar tarafından bestelendi ve çeşitli araştırmalarda aktarıldı.

Ozan İnci'nin şiirlerinin toplandığı »İnci Çiçeği« (2010), »İnsan Sevince« (2015)  ve »Bekleme« (2017) adlı kitapları yayımlandı.

 

 

 

 

© Ozan İnci Web Sitesi